Pomiń nawigację
Bezpłatne porady naszych ekspertów

Bezpłatne porady naszych ekspertów

Udzielamy informacji na temat prawa oraz polityk i programów UE, internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz innowacji i transferu technologii

obrazek

Ośrodki Enterprise Europe Network oferują bezpłatne usługi informacyjne, na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, z zakresu:

  • kwestii prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim (Polska i inne kraje UE), obejmujących w szczególności dziedziny takie jak: handel wewnątrzwspólnotowy, zatrudnianie pracowników, oznakowanie CE, podatki, zamówienia publiczne;
  • ochrony danych osobowych (RODO);
  • wsparcia finansowego i organizacyjnego dostępnego w ramach programów Unii Europejskiej;
  • internacjonalizacji przedsiębiorstw – w tym ekspansji na rynki pozaeuropejskie;
  • wsparcia w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych;
  • zrównoważonego rozwoju firmy i gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ);
  • innowacji i transferu technologii.

Zadaj pytanieProjekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.