Pomiń nawigację
Transformacja cyfrowa firmy

Transformacja cyfrowa firmy

.

Sieć Enterprise Europe Network oferuje  wsparcie w transformacji cyfrowej firmom z sektora MŚP w zakresie:

 • podstawowych audytów gotowości cyfrowej, w tym analiz modelu biznesowego pod kątem wykorzystania technologii cyfrowych,
 • porad w zakresie źródeł finansowania projektów transformacyjnych,
 • asysty przy udziale w giełdach kooperacyjnych nakierowanych na tematykę technologii cyfrowych,
 • promocji własnej oferty produktowej i usługowej w zakresie cyfryzacji, robotyzacji, automatyzacji, druku 3D, itp. jak i poszukiwania dostawców tych technologii za pośrednictwem bazy POD – Partnership Opportunities Database.

Dzięki regionalnym biurom Enterprise Europe Network  uzyskasz prosty dostęp do sieci Europejskich Centrów Innowacji Cyfrowych (EDIH), które świadczą zaawansowane usługi wspierające cyfryzację w zakresie:

 • realizacji testów przedinwestycyjnych,
 • zaawansowanych usług doradczych, w tym pogłębionych audytów gotowości cyfrowej,
 • doradztwa technologicznego m.in. w zakresie wykorzystywania chmury obliczeniowej (cloud computing), automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych i biznesowych, metod addytywnych i innych wpisujących się w Przemysł 4.0,
 • podnoszenia kwalifikacji pracowników,
 • poszukiwania źródeł finansowania.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usług na rzecz transformacji cyfrowej firmy, wypełnij formularz kontaktowy.  Projekt Enterprise Europe Network – Central Poland (EEN-CP) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu na rzecz jednolitego rynku (projekt nr 101052707) oraz ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego: Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028.