Pomiń nawigację

Rodzaj publikacji: Ewaluacja

Rok wydania: 2023

Język: PL

więcej

Pobierz wybrany format publikacji:

Zobacz: Zasady korzystania z publikacji PARP

Celem badania ewaluacyjnego było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działań 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości. W ramach badania wykorzystano ilościowe i jakościowe metody zbierania danych.

W odniesieniu do typu projektu dotyczącego zamówień publicznych dla MŚP, zastosowano analizy kontrfaktyczne. Za pomocą dodatkowych analiz efektu brutto i szacowania efektu netto, dokonanego kontrfaktycznymi metodami propensity score weighting i difference-in-difference, badano zagadnienie, jaki wpływ miały projekty z zakresu zamówień publicznych na aktywność i skuteczność przedsiębiorstw na krajowym rynku zamówień publicznych.

Spis treści

 • 1 WPROWADZENIE
 • 2 SKRÓCONY OPIS METODYKI BADAWCZEJ
 • 3 CHARAKTERYSTYKA WSPARTYCH GRUP – PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW
 • 4 ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZEDSIĘBIORSTW
 • 5 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DLA MŚP
 • 6 PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE DLA MŚP
 • 7 AKADEMIA MENADŻERA MŚP
 • 8 AKADEMIA MENEDŻERA INNOWACJI
 • 9 SUKCESJA W FIRMACH RODZINNYCH
 • 10 KOMPETENCJE DLA SEKTORÓW
 • 11 SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA MMŚP W OKRESOWYCH TRUDNOŚCIACH (SWO)
 • 12 NOWY START
 • 13 DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ NA ROZWÓJ
 • 14 OCENA PORÓWNAWCZA TYPÓW PROJEKTÓW
 • 15 PODSUMOWANIE – OGÓLNA OCENA DZIAŁANIA 2.2 I 2.21 PO WER
 • 16 WNIOSKI I REKOMENDACJE
 • 17 SPIS ELEMENTÓW GRAFICZNYCH W TREŚCI TEKSTU

Inne publikacje, które mogą Cię zainteresować

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Raport

CROWDFUNDING. Diagnoza potrzeb i uwarunkowań pod kątem projektowania instrumentu wsparcia

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (kwiecień 2024)

Zobacz
Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (marzec 2024)

Zobacz

Polecane artykuły

Kilkaset kursów online i tysiące szkoleń stacjonarnych dla Ciebie

Inne dofinansowana, które mogą Cię zainteresować