Pomiń nawigację
 • Międzynarodowe zamówienia publiczne
21 listopada
zakończone

Konferencja

Polish Industry Day '23 – możliwości współpracy polskich przedsiębiorców z NATO

21 listopada 2023

9:00 - 16:00

MRiT, Sala pod Kopułą (wejście od Plac Trzech Krzyży 3/5)

Udostępnij

Opis

Ministerstwo Rozwoju i Technologii i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Centrum Rozwoju MŚP zapraszają do udziału w konferencji skierowanej do polskich przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem współpracy z poszczególnymi agencjami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – NATO.

Współpraca z NATO obejmuje szeroki aspekt branżowy, dotyczący towarów i usług codziennego użytku, infrastruktury krytycznej, infrastruktury informatycznej, ochrony cyberprzestrzeni, usług biurowych, budowlanych, szkoleniowych, transportowych i magazynowych, usług doradczych, wsparcia misji pokojowych oraz uzbrojenia.

Wszystkie zakupy dokonywane są na zasadach konkurencyjnych – ogłaszania przetargów, w których mogą uczestniczyć firmy wyłącznie z państw członkowskich NATO. Szczegóły dotyczące pozyskiwania kontraktów w ramach NATO zaprezentują eksperci – pracownicy poszczególnych agencji NATO:

 • NATO Support and Procurement Agency (NSPA), której zakres zamówień obejmuje: systemy i sprzęt wojskowy, ale także usługi konserwacji sprzętu, naprawy, kalibracji sprzętu wojskowego, demilitaryzacji, demontażu urządzeń, utylizacji, usługi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz zarzadzania danymi, wykonanie obiektów kontenerowych i obiektów budowlanych z przeznaczeniem militarnym, realizacji usług w bazach wojskowych, leasing nieruchomości, gastronomii i dostaw żywności, realizacji prac inżynierskich i doradczych, transportu i medycyny;
 • NATO Communications and Information Agency (NCI), której zakres zamówień obejmuje zakup technologii i systemów informatycznych a także szkolenia i techniczne wsparcia w tym zakresie. NCIA jest także odpowiedzialne za intensywny program cyfryzacji NATO i pozyskania rozwiązań w tym zakresie. To obecnie największe najszybciej rozwijający się sektor w NATO;
 • Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)realizujący na terenie Polski projekty inwestycyjne realizowane w ramach Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), w tym prowadzi postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót i dostawców. Do udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP zapraszani są w pierwszej kolejności Wykonawcy, którzy zadeklarowali chęć współpracy z ZIOTP poprzez złożenie wniosków o umieszczenie w Bazie Informacji o Wykonawcach ZIOTP.

Obecni będą także przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju i Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej, którzy przybliżą możliwości udziału polskich przedsiębiorców w specjalnych programach akceleracyjnych NATO, w tym akceleratora DIANA i skorzystania z funduszy NATO na rozwój przedsiębiorstwa.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i angielskim. W zakresie języka angielskiego, organizator zapewni tłumaczenie.

Wydarzenie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju i Technologii - Sala pod Kopułą (wejście od Plac Trzech Krzyży 3/5).

Termin na rejestrację udziału w wydarzeniu trwa do 16 listopada, do godziny 12:00.

Rejestracja zakończona

Logotyp Ministerstwo Rozwoju i technoilogiiLogo PARP Grupa PFR. Centrum Rozwoju MŚP
Logotyp NATO OTAN NATO Communications and Information AgencyLogotyp NATO OTAN. NATO Support and Procurement Agency (NSPA)Logo ZIOTP

Prelegenci

Prelegenci

Artur Dąbkowski
Artur Dąbkowski Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Agata Szydełko
Agata Szydełko NATO Communications and Information Agency (NCIA)
Eliza Kruczkowska
Eliza Kruczkowska Polski Fundusz Rozwoju
Jennifer Upton
Jennifer Upton NATO Communications and Information Agency (NCIA)
płk Michał Żołnierowicz
płk Michał Żołnierowicz Ministerstwo Obrony Narodowej
Anne Seguin
Anne Seguin NATO Support and Procurement Agency (NSPA)
płk dr Arkadiusz Polak
płk dr Arkadiusz Polak Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
Stephen Lewis
Stephen Lewis NATO Communications and Information Agency (NCIA)

Program

Program

21 listopada 2023

09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:20

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

 • Kamila Król – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 • Mikołaj Różycki – Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

10:20 - 10:40

Przetargi NATO i rola Ministerstwa Rozwoju i Technologii

 • Artur Dąbkowski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

10:40 - 11:10

NATO Communication and Information Agency (NCIA) 

 • Jennifer Upton – Chief of Acquisition NCIA

11:10 - 11:40

How to do business with NCI Agency:
Procurements and Industry Engagements

 • Agata Szydełko – Deputy Chief of Acquisition NCIA

11:40 - 12:10

NCI Agency Technology and Innovation

 • Stephen Lewis – Acting Chief Digital Innovation & Technology NCIA

12:10 - 12:40

Współpraca z NSPA (NATO Support and Procurement Agency)

 • Anne Seguin – Chief of Market Research and Industry Information Section, NSPA

12:40 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 13:30

Współpraca z Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)

 • płk dr Arkadiusz Polak – Zastępca Dyrektora ZIOTP

13:30 - 14:00

Rola polskich przedstawicieli w agencjach NATO i rola Stałego Przedstawicielstwa Polski przy NATO – panel dyskusyjny

 • płk Przemysław Michalak – POL NATEX NCIA;
 • ppłk Robert Mantorski – NSPA Polish Liaison Officer
 • płk Daniel Dudek – Stałe Przedstawicielstwo Polski przy NATO
 • Artur Dąbkowski – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

14:00 - 14:15

Akcelerator DIANA oraz NATO Investment Fund siłą napędową innowacyjności w NATO

 • płk Michał Żołnierowicz – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej, Departament Innowacji MON

14:15 - 14:30

Rozwój ekosystemu technologii podwójnego zastosowania w Polsce: Działania Grupy PFR

 • Eliza Kruczkowska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji, PFR 

14:30 - 14:40

Zakończenie konferencji

14:40 - 16:00

Obiad i networking