Pomiń nawigację

1 grudnia 2023 r.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w przedsiębiorstwie - to się opłaca! Biuro Regionalne PARP w Olsztynie zrealizowało pierwszy warsztat

W dniu 30.11.2023 r. w siedzibie biura Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie odbył się warsztat dotyczący obszaru gospodarki obiegu zamkniętego, jak i informacji związanych z funduszami europejskimi w perspektywie na lata 2021 – 2027, wdrażanymi przez PARP.

W warsztacie wzięli udział głównie przedsiębiorcy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Prelegentami poszczególnych tematów spotkania byli pracownicy biura PARP w Olsztynie. Warsztat rozpoczął się od wystąpienia Dyrektora Oddziału Regionalnego PARP          w Olsztynie – Łukasza Chrobaka.  Zaprezentował cele i główne zadania biura, omówił statystyki przedsiębiorczości w skali województwa, przedstawił również potencjał terenu Warmii i Mazur.

Następnie Agnieszka Stajszczak, odpowiedzialna za współpracę z przedsiębiorcami, zaprezentowała możliwości perspektywy finansowej 2021 – 2027, tzn. FE dla Polski Wschodniej, FE dla Nowoczesnej Gospodarki oraz FE dla Rozwoju Społecznego. 

Albert Wronowski natomiast omówił finansowe i pozafinansowe instrumenty wsparcia eksportu, jak i możliwości współpracy i rozwoju firm oferowane przez PARP. Uczestnicy mieli również możliwość lepiej poznać stronę internetową PARP, otrzymali wskazówki, jak w sposób prosty i szybki mogą znaleźć tam kwestie ich interesujące.

Po przerwie czas poświęcono już tylko głównemu zagadnieniu warsztatu, tzn. gospodarce obiegu zamkniętego. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy, który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii. Tworzy ona zamknięte pętle procesów, w których powstające odpady traktowane są jako surowce w kolejnych fazach produkcji.

Małgorzata Wójcik wprowadziła uczestników w podstawowe zagadnienia i zasady GOZ. Przedstawiła koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego i wskazała na konieczność transformacji cyrkularnej, jak również omówiła korzyści GOZ oraz narzędzia transformacji cyrkularnej. Przedstawiła zarówno warianty etapów GOZ po konsumpcji, takich jak sortowanie czy recykling, jak i koncepcji innowacji u źródła w kategorii opakowań plastikowych i nie tylko, czyli rozwiązania możliwe do wprowadzenia na etapie przed konsumpcją, a więc np na etapie projektu, wyboru materiału itd.                                    

Dzięki spotkaniu nastąpiła wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Dla pracowników biura Oddziału Regionalnego PARP w Olsztynie była to okazja do przedstawienia oferty biura, jak i powiększenia grona swoich potencjalnych klientów. Patronat  medialny  nad wydarzeniem objęła Gazeta Olsztyńska.

Podczas warsztatu na krótko zagościła również w biurze PARP w Olsztynie redaktorka Radia Olsztyn.

Uczestnicy warsztatu informacyjnego organizowanego w Regionalnym Biurze PARP w Olsztynie
Wystąpienie Dyrektora Biura Regionalnego PARP w Olsztynie - Łukasza Chrobaka
Wystąpienie Dyrektora Biura Regionalnego PARP w Olsztynie - Łukasza Chrobaka na temat działalności BREO oraz potencjału w regionie.
Wystąpienie pracownika BREO - Agnieszki Stajszczak na temat Funduszy Europejskich
Wystąpienie pracownika BREO - Małgorzaty Wójcik na temat Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Wystąpienie pracownika BREO - Alberta Wronowskiego na temat Internacjonalizacji przedsiębiorstw

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 01.12.2023 12:46
Poprawiono: 16.01.2024 11:11
Modyfikujący: izabela_skolimowska
Udostępniający: marek_rzewuski
Autor dokumentów: