Pomiń nawigację

12 marca 2024 r.

PARP wspiera kontakty biznesowe z ukraińskimi firmami. Właśnie wystartował projekt Business Bridge – Ukraine-Ready4EU

Właśnie wystartował projekt Business Bridge – Ukraine-Ready4EU, którego celem jest wsparcie do 1 500 ukraińskich małych i średnich firm w nawiązaniu kontaktów biznesowych na Wspólnym Rynku.

Wraz z partnerskimi instytucjami z Niemiec, Litwy, oraz Ukrainy zrzeszonymi w sieci Enterprise Europe Network, PARP planuje wyłonić potencjalnych kontrahentów z Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w postaci:

  1. Aktywnego udziału w targach, misjach gospodarczych i branżowych, oraz wydarzeniach kooperacyjnych.
  2. Pokrycia części kosztów certyfikacji i adaptacji produktów do wymogów i standardów unijnych.
  3. Przygotowania produktu do eksportu.
  4. Pokrycia części kosztów patentowania i licencji związanych z działalnością na wspólnym rynku.
  5. Audytu technologicznego lub udzielenia wsparcia technicznego, na rzecz modernizacji MŚP przyczyniającej się do ochrony klimatu, cyfryzacji i odporności na zakłócenia gospodarcze.

Beneficjenci projektu będą wyłaniani w ramach otwartego, ciągłego konkursu, który ruszył 11 marca 2024 roku. Każdego miesiąca będą wyłaniane firmy, które uzyskają wsparcie doradcze i refundację części kosztów poniesionych na działania objęte wsparciem (pod warunkiem przedstawienia wiarygodnej dokumentacji poniesionych kosztów).

Przeczytaj więcej na temat projektu Business Bridge – Ukraine-Ready4EU

Może Cię zainteresować

Opublikowano: 12.03.2024 12:24
Poprawiono: 12.03.2024 11:35
Modyfikujący: Eryk Rutkowski
Udostępniający: Eryk Rutkowski
Autor dokumentów: