Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Delegowanie pracowników. Transgraniczne świadczenie usług

Data: 2018-01-23

Swoboda świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej została zapisana w art. 56 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE). Zakłada ona, że zakazane są wszelkie ograniczenia w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Unii w odniesieniu do obywateli państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo...

more

RODO na rynku medycznym cz. II. Wytyczne rozporządzenia dotyczące produktów

Data: 2018-02-13

W pierwszej części artykułu dotyczącego wpływu na rynek medyczny Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

more

Konstytucja Biznesu. Zmiany dla przedsiębiorców

Data: 2018-01-30

Przez ostatnich kilkanaście miesięcy dużo mówiło się na temat tzw. Konstytucji Biznesu, której celem jest stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla działalności gospodarczej oraz poprawienie relacji między biznesem a administracją. Warto przyjrzeć się zmianom, które niebawem mogą stać się...

more

RODO na rynku medycznym cz. I. Czy jest się czego bać?

Data: 2018-02-13

Już od wielu miesięcy rynek przygotowuje się na wdrożenie nowych unijnych ram prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Od 25 maja 2018 r. w całej Unii Europejskiej będą miały zastosowanie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie...

more
1 2 3 4 5 6 7