Wsparcie biznesu
w zasięgu ręki

Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt. „Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców” organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.Seminarium odbędzie się 18 listopada 2014 r. w Warszawie, w sali „Srebrnej” w JM Hotelu, ul. Grzybowska 45, w godz. 09:30-15:00.

Zgłoszenia na seminarium można dokonać do dnia 14 listopada br. poprzez wypełnienie elektronicznego formularza poniżej.  Informujemy, iż ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w udziale w seminarium mają firmy z terenu woj. mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. PARP zastrzega sobie prawo wyboru uczestników seminarium w przypadku dużej liczby zgłoszeń. PARP bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie zgłoszenia na seminarium drogą mailową na adres podany przez uczestnika.

Do udziału zapraszamy przedsiębiorców z sektora MŚP, przedstawicieli instytucji okołobiznesowych oraz uczelni wyższych i start-upów, a także osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne.

Dodatkowych informacji udziela: p. Natalia Łajdych, natalia_lajdych@parp.gov.pl, tel.: 22 432 87 05

Informujemy, że nabór na seminarium został zakończony.